Contact Us

Shri Krishan Pranami Bal Sewa Ashram 
Village: Kaimri
Distt. & Teh.: Hisar
State: Haryana
 
Ph. No.: 09416244912 (Ramesh Pranami),
09215280357 (Swami Raj Dass Ji)
 

E-mail : rajdass357@gmail.com, rparnami37@gmail.com